*****  فرمت تهیه مقالات

لازم است مقالات با فرمت مایکرو سافت ورد 2000 یا 2003 تهیه و ارسال شوند. در صورتیکه از ویرایشهای 2007 یا 2010 استفاده مینمایید، آن را با فرمت 97-2003 (با اندیس *.docx) ذخیره و ارسال نمایید. توضیحات کامل فرمت قسمتهای مختلف مقاله و نیز فایلهای نمونه آماده شده برای Word-2003 و Word-2007+ فایلهای زیر قرار گرفته است.

 

 

*****  متن مقالات علمی

مقاله علمی برای بررسی توسط کمیته داوران لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

1-     تعداد صفحات : حداقل 4 صفحه و حد اکثر 8 صفحه A4 طبق فرمت مورد نظر همایش

2-     داشتن چکیده به زبان فارسی در ابتدای متن مقاله

3-     داشتن فهرست مطالب مناسب (بعنوان نمونه: 1- مقدمه  2- پیشینه موضوع  3-مبانی علمی  4- مطالعه موردی و سنجش میدانی 5- بحث و بررسی نتایج  6- نتیجه گیری و پیشنهادات  7- مراجع)

4-     داشتن چکیده به زبان انگلیسی در انتهای متن مقاله

 

 

*****  تکمیل جدول مشخصات مقاله و نویسندگان

 در انتهای فایل نمونه (template) مقاله و پس از چکیده لاتین جدولی قرار گرفته است که لازم است حتما توسط نویسندگان تکمیل شود.

 

 

*****  تعیین کُد و نام فایل مقالات ارسالی

پس از ذخیره فایل با فرمت 2003 یا 2007 و قبل از ارسال آن، نام فایل را بصورت زیر تغییر دهید:

RMC-$-NAME###.doc

که در نام فایل فوق

 کد محور ذکر شده در صفحه محورهای همایش   

$

چهار حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول

NAME

سه رقم سمت راست کد ملی نویسنده اول می باشد 

###

بعنوان نمونه اگر محققی به نام حسینی مقاله ای در خصوص "بازیافت و بهره برداری مجدد از آسفالت" (مربوط به محور A) ارسال نماید و سه رقم سمت راست شماره کد ملی وی 512 باشد، در اینصورت نام فایل ارسالی بصورت زیر خواهد بود

RMC-A-HOSE512.doc

همچنین اگر محققی به نام باقرزاده مقاله ای در خصوص "راهداری زمستانی در مناطق کوهستانی" (مربط به محور D) ارسال نماید و سه رقم سمت راست شماره کد ملی وی 014 باشد، در اینصورت نام فایل ارسالی بصورت زیر خواهد بود

RMC-D-BAGH014.doc

درصورتیکه فردی در یک محور بیش از یک مقاله ارسال نماید، لازم است در انتهای سمت راست نام مقاله و پس از سه رقم راست شماره ملی، از حروف الفبای لاتین استفاده نماید. مثلا اگر آقای باقرزاده بخواهد مقاله دومی در همان محور ارسال نماید، نام فایل دوم مقاله وی بصورت زیر خواهد بود

RMC-D-BAGH014B.doc

تذکر 1- نام فایل همان کُد مقاله نیز میباشد.

تذکر 2- در کلیه مکاتبات مربوط به یک مقاله، لازم است کد مقاله در عنوان رایانامه (subject) ارسالی به همایش ذکر شود.

تذکر 3- با توجه به تصمیم اتخاذ شده، نام یک نفر حداکثر میتواند در دو مقاله به عنوان نویسنده اول ذکر شود. تعداد کل مقاله که در آن نام یک محقق ذکر میشود محدودیت ندارد.

 تذکر 4- در صورتیکه قرار باشد فایل مقالات بصورت مستقیم توسط  کاربران بارگذاری شود، نحوه انجام آن اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

*****  فایلهای راهنما و نمونه template مقالات

 

rmc-paper-format-info.pdf

 

توضیحات نحوه تهیه متن کامل مقاله

rmc-paper-document-2003.doc

فایل نمونه جهت تهیه متن مقاله با برنامه ورد 2003

rmc-paper-document-2010.docx

فایل نمونه جهت تهیه متن مقاله با برنامه ورد +2007

 

 

 

*****  آدرس ارسال مقالات

فایل مقالات آماده شده را طبق فرمت و نام گذاری فوق الذکر را به یکی از آدرسهای زیر ارسال فرمائید:

 

rmc@ut.ac.ir

 

rm-paper@roadiran.ir