سازمان همایش ملی راهداری

 

سازمان همایش ملی راهداری متشکل از سه شورای زیر است:

-         شورای راهبردی : نظارت و تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان همایش را به عهده دارد و از اعضای دانشکده مهندسی عمران  و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تشکیل شده است.

-         کمیته اجرایی : وظیفه برنامه ریزی و اجرای همایش را از نقطه نظر مسائل اداری ، مالی ، ارتباطات و ... دارد. برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه بر عهده کمیته اجرایی است.

-         کمیته علمی: وظیفه تعیین و ارائه محورهای اصلی همایش برای تصویب در شورای راهبردی را دارد. برنامه ریزی برای دریافت ، داوری و انتخاب مقالات ، سخنرانی ها ، میزگردها و کارگاه ها بر عهده کمیته علمی است.

 

 

اعضای شورای راهبردی همایش ملی راهداری

 

-         آقای دکتر سهیل محمدی - رئیس دانشکده مهندسی عمران

-         آقای دکتر کامبیز بهنیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

-         آقای دکتر مسعود پلاسی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

-         آقای دکتر سید تقی امید نائینی– عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

-         آقای دکتر فریدون مقدس نژاد – مشاور معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای مهندس مهران قربانی – مدیر کل ایمنی  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای دکتر رضا اکبری – معاون اداره کل راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای مهندس متولی – کارشناس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای مهندس مجید صباغ زاده – کارشناس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای دکتر رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 

دبیر اجرایی همایش ملی راهداری

-         آقای دکتر رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 

اعضاء کمیته اجرایی همایش ملی راهداری

 

-         آقای مهندس مهران قربانی – مدیر کل ایمنی  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای دکتر مجید مرادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

-         آقای دکتر رضا اکبری – معاون اداره کل راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

-         آقای دکتر عباس بابازاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران 

 

 

دبیر علمی همایش ملی راهداری

-         آقای دکتر فریدون مقدس نژاد – مشاور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

 

 

اعضاء کمیته های علمی محورهای مختلف همایش ملی راهداری

 

1-    نگهداری رویه :

-             آقای دکتر نادر طباطبائی (دانشگاه شریف)

-             آقای دکتر ساسان افلاکی (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر منصور فخری (دانشگاه خواجه نصیر)

-             آقای مهندس اصغر نادری (رئیس انستیتو قیر و آسفالت آزمایشگاه مکانیک خاک)  

-             آقای دکتر امیر کاووسی (دانشگاه تربیت مدرس)

-             آقای دکتر محمد شکرچی زاده (دانشگاه تهران)

2-    الف) نگهداری ابنیه فنی :

-             نگهداری تونل :

-              آقای دکتر مسعود پلاسی (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر اورنگ فرزانه (دانشگاه تهران)

-              آقای دکتر احمد فهیمی فر (دانشگاه امیرکبیر)

-              آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (دانشگاه علم و صنعت)

ب) نگهداری پل:

-             آقای دکتر شاهرخ مالک (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر حائری (شرکت هگزا)

-              آقای دکتر رضا اکبری (سازمان راهداری)

-              آقای مهندس دهناد (شرکت رهاور)

-             آقای دکتر علیرضا رهایی (دانشگاه پلی تکنیک)

-             آقای دکتر مرتضا کلاهدوزان (دانشگاه پلی تکنیک)

-             آقای دکتر رضا غیاثی (دانشگاه تهران)

ج) نگهداری  دیوار حائل:

-             آقای دکتر فخاریان (دانشگاه پلی تکنیک)

-             آقای دکتر کامبیز بهنیا (دانشگاه تهران)

3-    ایمنی راه :

-             آقای مهندس مهران قربانی (سازمان راهداری)

-             آقای دکتر باقری (سازمان راهداری و دانشگاه علم و صنعت)

-             آقای دکتر خاوندی (دانشگاه زنجان)

-             آقای دکتر رضا احدی (مرکز تحقیقات)

-             آقای مهندس جواد هدایتی (مدیر کل ایمنی راهداری)

4-    راهداری زمستانی :

-             آقای مهندس مجید صباغ زاده (سازمان راهداری)

-              آقای مهندس فرهاد مهریاری (سازمان راهداری)

-             آقای دکتر فریبرز واحدی (مدیرکل راهداری استان تهران)

5-    مدیریت بحران و راهداری اضطراری :

-             آقای مهندس متولی (راهداری)

-             آقای دکتر شریعت (دانشگاه علم و صنعت)

-             آقای مهندس عشایری (سازمان راهداری)

6-    سازمان دهی و تامین منابع مالی :

-             آقای مهندس شهرام آدم نژاد (معاونت راهداری)

-             آقای دکتر زمانی (سازمان مدیریت)

-             آقای دکترطهماسب مظاهری (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر محمد حسن سبط (دانشگاه امیرکبیر)

7-    سامانه های مدیریت نگهداری :

-             آقای دکتر روانشادنیا (دانشگاه علوم و تحقیقات)

-             آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (دانشگاه علم و صنعت)

-             آقای دکتر مجید صادق آذر (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر گلرو (دانشگاه امیرکبیر)

8-    راهداری و حمل و نقل پایدار :

-             آقای دکتر افندی زاده (دانشگاه علم و صنعت)

-             آقای دکتر مکنون (دانشگاه امیرکبیر)

-             آقای دکتر کامبیز بهنیا (دانشگاه تهران)

-             آقای مهندس غلامی (سازمان راهداری)

-             خانم دکتر بنفشه زهرایی (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر رضا کراچیان (دانشگاه تهران)

-             آقای دکتر معیدفر (راهداری تهران)

-             آقای دکتر فرهاد صمدزادگان (دانشگاه تهران)